Informacja o stanie mienia komunalnego w 2010 roku

2014-10-31 1149
Art. czytany: 2265 razy


Informacja o stanie mienia komunalnego


Mienia komunalne gminy stanowią:
- grunty o powierzchni 523, 2738 ha o łącznej wartości szacunkowej
- 2 061 251 zł
- budynki i obiekty o wartości 24 231 093 zł
- budowle o wartości 29 965 637 zł
- środki transportowe o wartości 2 091 097 zł
- inwestycje rozpoczęte na kwotę 2 638 239 zł
Łączna wartość mienia wynosi 60 987 217 zł

Z ogólnej powierzchni gruntów 523, 2738 ha najwięcej powierzchni zajmują drogi 388,0489 ha. Pozostałe grunty to: grunty rolne 53, 2980 ha, tereny rekreacyjne i ogrody działkowe 11, 0962 ha, użytki kopalne 20, 48 ha, działki zabudowane i niezabudowane 18,6888 ha oraz tereny forteczne, hydroforni, wody 31,6619 ha.

W bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się grunty o powierzchni 509, 3194 ha. Oddanych w dzierżawę i najem jest 3, 1451 ha, w użytkowanie wieczyste oddano 10, 8093 ha.

Budynki stanowią wartość 24 231 093 zł. W bezpośrednim zarządzie gminy są budynki na kwotę 23 999 391 zł głównie budynki szkół, urzędu , kultury. Budynki mieszkalne na kwotę 205 353 zł oddane zostały w majem i dzierżawę.

Budowle: drogi, wodociągi, sieć kanalizacyjna, wysypisko, urządzenia i maszyny na wartość ogółem 29 965 637 zł, wyjątkiem wartości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz obiektami towarzyszącymi kwotę 15 623 046 zł, które oddane są w zarząd dla Miejskiego przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółce w Łomży.

Środki transportowe: 18 pojazdów specjalnych OSP 2 353 980 zł 04 gr. oraz 3 autobusy szkolne o wartości 473 243 zł, samochód osobowy służbowy 50 000 zł, które znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy.
Inwestycje rozpoczęte o wartości kosztorysowej 2 638 239 zł.

Na rok 2012 planujemy uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości:
Dzierżawa i najem składników majątkowych – 131 700 zł
Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – 16 130 zł
Sprzedaż składników majątkowych – 260 000 zł, w tym :
1. Działka w Drozdowo nr: 690/2 o łącznej powierzchni 0,1405 ha - planowana kwota sprzedaży 40 000 zł .
2. Działki w Górki – Sypniewo o powierzchni 0. 51 ha - planowana kwota sprzedaży 8 000 zł.
3. Działka w Kisielnicy nr. 166 o powierzchni 0. 08 ha - planowana kwota sprzedaży 22 000 zł.
4. Działka w Kisielnicy nr. 168 o powierzchni 0. 08 ha - planowana kwota sprzedaży 22 000 zł.
5. Działka w Dobrzyjałowie nr: 513/3 o powierzchni 0, 92 ha – planowana kwota sprzedaży 168 000 zł.

Planowane wydatki na rok 2012 w wysokości 7 000 zł. dotyczą opłat notarialnych, geodezyjnych, wycen nieruchomości i prostowanie ksiąg wieczystych.

Informacja pochodzi z zarządzenia Nr 50.2011