A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
 • Rada Gminy
 • Uchwały
 • Kadencja 2014-2018
 • Uchwała Nr 180/XXXII/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy  UCHWAŁA NR 180/XXXII/2017
  RADY GMINY PIĄTNICA

  z dnia 28 września 2017 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwala się, co następuje:

  § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 25 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 25 500 zł (zmniejszenie 127 849 zł, zwiększenie 102 349 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  § 3. Załącznik Nr 3 'Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok' do uchwały Nr 129/XXIII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

  § 4. Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik Nr 4.

  § 5. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 40 505 718,45 zł , w tym:

  1) dochody bieżące - 40 143 058,45 zł,
  2) dochody majątkowe - 362 660,00 zł.

  § 6. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 45 616 215,76 zł, w tym:

  1) wydatki bieżące - 37 164 835,12 zł,
  2) wydatki majątkowe - 8 451 380,64 zł.

  § 7. W uchwale Nr 129/XXIII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 308)§ 11 otrzymuje brzmienie:
  - 'Ustala się dochody i wydatki w kwocie 737 470 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach '.

  § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

  § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
  Przewodniczący Rady
  Krzysztof Weber

  Id: 7805D32D-85A1-415B-8E43-ED81B2C46F7F. Podpisany


  Data wprowadzenia: 2017-09-29 1140
  Data upublicznienia: 2017-09-29
  Art. czytany: 710 razy

  » Uchwała Nr 180/XXXII/2017 wraz z załącznikami (pdf) - rozmiar: 664352 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
  Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
  Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
  Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
  Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  Dokonanie zmiany imienia dziecka
  Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Zmiana imienia i nazwiska
  Podkat. Archiwalne:
  Sporządzanie aktów urodzenia
  Sporządzanie aktów małżeństwa
  Sporządzanie aktów zgonu
  Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
  Udzielenie ślubu cywilnego
  Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Zmiana imienia i nazwiska
  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl