A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet » Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
Ilość wiadomości z działu 'Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003': 1
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2003 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/04
WOJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 5 marca 2004 roku


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok


Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok według którego:

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16495106 zł.
2) Wykonanie 14202373 zł.
3) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 17316762 zł.
4) Wykonanie 14941248 zł.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania:

1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
Edward Łada

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 65,poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177.


Data wprowadzenia: 2004-03-09 1022
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6037 razy

» Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok - rozmiar: 206586 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok - rozmiar: 190976 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik Nr 1-Sprawozdanie o dochodach budżetowych w 2003 roku - rozmiar: 144984 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Załącznik Nr 1-Sprawozdanie o dochodach budżetowych w 2003 roku - rozmiar: 258560 bajtów
Typ pliku: application/msword
» Załącznik Nr 2-Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w 2003 roku - rozmiar: 201672 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Załącznik Nr 2-Sprawozdanie o wydatkach budżetowych w 2003 roku - rozmiar: 340480 bajtów
Typ pliku: application/msword
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Budżet na rok 2003
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003
Budżet na rok 2004
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004
Budżet na rok 2005
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
Budżet na rok 2006
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006
Budżet na rok 2007
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007
Budżet na rok 2008
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008
Budżet na rok 2009
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009
Budżet na rok 2010
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010
Budżet na rok 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011
Budżet na rok 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012
Budżet na rok 2013
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013
Budżet na rok 2014
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014
Budżet na rok 2015
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015
Budżet na rok 2016
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016
Pomoc publiczna
Ciężary publiczne
Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu
Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego
Budżet na rok 2017
Ulgi, odroczenia, umorzenia należności cywilno-prawnych
Budżet na rok 2018
Podkat. Archiwalne:
Dług publiczny
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2003 rok
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl