A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
 • Majątek Gminy
 • Rok 2010
 • Informacja o stanie mienia komunalnego w 2010 roku


  Informacja o stanie mienia komunalnego


  Mienia komunalne gminy stanowią:
  - grunty o powierzchni 523, 2738 ha o łącznej wartości szacunkowej
  - 2 061 251 zł
  - budynki i obiekty o wartości 24 231 093 zł
  - budowle o wartości 29 965 637 zł
  - środki transportowe o wartości 2 091 097 zł
  - inwestycje rozpoczęte na kwotę 2 638 239 zł
  Łączna wartość mienia wynosi 60 987 217 zł

  Z ogólnej powierzchni gruntów 523, 2738 ha najwięcej powierzchni zajmują drogi 388,0489 ha. Pozostałe grunty to: grunty rolne 53, 2980 ha, tereny rekreacyjne i ogrody działkowe 11, 0962 ha, użytki kopalne 20, 48 ha, działki zabudowane i niezabudowane 18,6888 ha oraz tereny forteczne, hydroforni, wody 31,6619 ha.

  W bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się grunty o powierzchni 509, 3194 ha. Oddanych w dzierżawę i najem jest 3, 1451 ha, w użytkowanie wieczyste oddano 10, 8093 ha.

  Budynki stanowią wartość 24 231 093 zł. W bezpośrednim zarządzie gminy są budynki na kwotę 23 999 391 zł głównie budynki szkół, urzędu , kultury. Budynki mieszkalne na kwotę 205 353 zł oddane zostały w majem i dzierżawę.

  Budowle: drogi, wodociągi, sieć kanalizacyjna, wysypisko, urządzenia i maszyny na wartość ogółem 29 965 637 zł, wyjątkiem wartości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz obiektami towarzyszącymi kwotę 15 623 046 zł, które oddane są w zarząd dla Miejskiego przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółce w Łomży.

  Środki transportowe: 18 pojazdów specjalnych OSP 2 353 980 zł 04 gr. oraz 3 autobusy szkolne o wartości 473 243 zł, samochód osobowy służbowy 50 000 zł, które znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy.
  Inwestycje rozpoczęte o wartości kosztorysowej 2 638 239 zł.

  Na rok 2012 planujemy uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości:
  Dzierżawa i najem składników majątkowych – 131 700 zł
  Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste – 16 130 zł
  Sprzedaż składników majątkowych – 260 000 zł, w tym :
  1. Działka w Drozdowo nr: 690/2 o łącznej powierzchni 0,1405 ha - planowana kwota sprzedaży 40 000 zł .
  2. Działki w Górki – Sypniewo o powierzchni 0. 51 ha - planowana kwota sprzedaży 8 000 zł.
  3. Działka w Kisielnicy nr. 166 o powierzchni 0. 08 ha - planowana kwota sprzedaży 22 000 zł.
  4. Działka w Kisielnicy nr. 168 o powierzchni 0. 08 ha - planowana kwota sprzedaży 22 000 zł.
  5. Działka w Dobrzyjałowie nr: 513/3 o powierzchni 0, 92 ha – planowana kwota sprzedaży 168 000 zł.

  Planowane wydatki na rok 2012 w wysokości 7 000 zł. dotyczą opłat notarialnych, geodezyjnych, wycen nieruchomości i prostowanie ksiąg wieczystych.

  Informacja pochodzi z zarządzenia Nr 50.2011


  Data wprowadzenia: 2014-10-31 1149
  Data upublicznienia: 2014-10-31
  Art. czytany: 2266 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski lub: ugpiatnica@tlen.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
  Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
  Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
  Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
  Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
  Dokonanie zmiany imienia dziecka
  Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Zmiana imienia i nazwiska
  Podkat. Archiwalne:
  Sporządzanie aktów urodzenia
  Sporządzanie aktów małżeństwa
  Sporządzanie aktów zgonu
  Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
  Udzielenie ślubu cywilnego
  Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Zmiana imienia i nazwiska
  Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
  tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
  e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
  Redaktor strony: Konrad Majkowski


  Serwis korzysta z plików Cookie.
  Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


  Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl