A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
Wiadomości:

Gmina
   Informacje ogólne i kompetencje
     Wykaz nazw miejscowości
     Liczba ludności w poszczególnych wsiach
     Powierzchnia poszczególnych sołectw
   Statut Gminy
   Herb Gminy

Rada Gminy
   Informacje ogólne i kompetencje
   Radni (kadencja 2006-2010)
   Radni (kadencja 2010-2014)
   Radni (kadencja 2014-2018)
   Komisje Rady (kadencja 2006-2010)
   Komisje Rady (kadencja 2010-2014)
   Komisje Rady (kadencja 2014-2018)
   Sesje
   Uchwały
     Kadencja 2002-2006
     Rok 2002
     Rok 2003
     Rok 2004
     Rok 2005
     Rok 2006
     Kadencja 2006-2010
     Kadencja 2010-2014
     Kadencja 2014-2018
   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
   Projekty uchwał i zamierzenia
     Projekty rok 2004
     Sesja XXII
     Sesja XXIII
     Sesja XXIV
     Projekty rok 2005
     Sesja XXV
     Sesja XXVI
     Sesja XXVII
     Sesja XXVIII
     Sesja XXIX
     Sesja XXX
     Sesja XXXI
     Sesja XXXII
     Projekty rok 2006
     Sesja XXXIII
     Sesja XXXIV
     Sesja XXXV
     Sesja XXXVI
     Sesja XXXVII
     Sesja XXXVIII
     Sesja III
     Projekty rok 2007
     Sesja IV
     Sesja V
     Sesja VI
     Sesja VII
     Sesja VIII
     Sesja IX
     Sesja XI
     Sesja XII
     Sesja XIII
     Projekty rok 2008
     Sesja XIV
     Sesja XV
     Sesja XVI
     Sesja XVII
     Sesja XVIII
     Sesja XIX
     Sesja XX
     Sesja XXI
     Sesja XXII
     Projekty rok 2009
     Sesja XXIII
     Sesja XXIV
     Sesja XXV
     Sesja XXVI
     Sesja XXVII
     Sesja XXVIII
     Sesja XXIX
     Sesja XXX
     Sesja XXXII
     Sesja XXXIII
     Sesja XXXIV
     Sesja XXXV
     Projekty rok 2010
     Sesja XXXVI
     Sesja XXXVII
     Sesja XXXVIII
     Sesja XXXIX
     Sesja XL
     Sesja XLI
     Sesja I (nowa kadencja 2010-2014)
     Sesja II (nowa kadencja 2010-2014)
     Sesja III (nowa kadencja 2010-2014)
     Sesja IV (nowa kadencja 2010-2014)
     Projekty rok 2011
     Sesja V
     Sesja VI
     Sesja VII (nadzwyczajna)
     Sesja VIII
     Sesja IX
     Sesja X
     Sesja XI
     Sesja XII
     Sesja XIII (nadzwyczajna)
     Sesja XIV
     Sesja XV
     Projekty rok 2012
     Sesja XVI
     Sesja XVII (nadzwyczajna)
     Sesja XVIII
     Sesja XIX
     Sesja XX
     Sesja XXI
     Sesja XXII
     Sesja XXIII
     Sesja XXIV
     Sesja XXV
     Projekty rok 2013
     Sesja XXVI
     Sesja XXVII
     Sesja XXVIII
     Sesja XXIX
     Sesja XXX
     Sesja XXXI
     Sesja XXXII
     Sesja XXXIII
     Sesja XXXIV
     Sesja XXXV
     Projekty rok 2014
     Sesja XXXVI (nadzwyczajna)
     Sesja XXXVII (27.02.2014)
     Sesja XXXVIII (27.03.2014)
     Sesja XXXIX (24.04.2014)
     Sesja XL (30.06.2014)
     Sesja XLI (28.08.2014)
     Sesja XLII (26.09.2014)
     Sesja XLIII (31.10.2014)
     Sesja III (kadencja 2014-2018)
     Projekty rok 2015
     Sesja IV (26.01.2015)
     Sesja V (30.03.2015)
     Sesja VI (6.05.2015)
     Sesja VII (25.06.2015)
     Sesja VIII (28.08.2015)
     Sesja X (28.10.2015)
     Sesja XI (30.11.2015)
     Sesja XII (29.12.2015)
     Projekty rok 2016
     Sesja XIII (28.01.2016) sesja nadzwyczajna
     Sesja XIV (29.02.2016)
     Sesja XV (31.03.2016)
     Sesja XVI (25.04.2016 r.)
     Sesja XVII (23.06.2016)
     Sesja XVIII (20.07.2016) sesja nadzwyczajna
     Sesja XIX (29.08.2016)
     Sesja XX (29.09.2016)
     Sesja XXI (27.10.2016)
     Sesja XXII (30.11.2016)
     Sesja XXIII (29.12.2016)
     Projekty rok 2017
     Projekty rok 2018
   Protokoły kontroli
     Rok 2005 - Protokoły kontroli
     Rok 2006 - Protokoły kontroli
     Rok 2006 - Protokoły kontroli (kadencja 2006-2010)
     Rok 2007 - Protokoły kontroli
     Rok 2008 - Protokoły kontroli
     Rok 2009 - Protokoły kontroli
     Rok 2010 - Protokoły kontroli
     Rok 2011 - Protokoły kontroli
     Rok 2012 - Protokoły kontroli
     Rok 2013 - Protokoły kontroli
     Rok 2014 - Protokoły kontroli
     Rok 2015 - Protokoły kontroli
     Rok 2016 - Protokoły kontroli
     Rok 2017 - Protokoły kontroli
   Protokoły z obrad sesji
     Kadencja 2006-2010
     Kadencja 2010-2014
     Kadencja 2014-2018
   Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy
     Kadencja 2006-2010
     Kadencja 2010-2014
     Kadencja 2014-2018
   Obwieszczenia
   Sprawozdania i informacje

Wójt
   Informacje ogólne i kompetencje
   Zarządzenia
     Kadencja 2002-2006
     Rok 2002
     Rok 2003
     Rok 2004
     Rok 2005
     Rok 2006
     Kadencja 2006-2010
     Rok 2006
     Rok 2007
     Rok 2008
     Rok 2009
     Rok 2010
     Kadencja 2010-2014
     Rok 2010
     Rok 2011
     Rok 2012
     Rok 2013
     Rok 2014
     Kadencja 2014-2018
     Rok 2014
     Rok 2015
     Rok 2016
     Rok 2017
     Rok 2018
   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
   Projekty zarządzeń i zamierzenia
     Rok 2004
     Rok 2005
     Rok 2006
     Rok 2007
     Rok 2008
     Rok 2009
     Rok 2010
     Rok 2011
     Rok 2012
     Rok 2013
     Rok 2014
     Rok 2014 (kadencja 2014-2018)
     Rok 2015
     Rok 2016
     Rok 2017
     Rok 2018

Sołectwa

Urząd Gminy
   Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
   Regulamin organizacyjny
   Wydziały i zakres działania
     Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
     Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług
     Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
     Wydział Finansowy
     Urząd Stanu Cywilnego
     Stanowisko Pracy do Obsługi Rady Gminy
     Stanowisko Pracy do Obsługi Prawnej
     Stanowisko Pracy do Spraw Promocji i Współpracy z Org. Pozarządowymi
   Struktura zatrudnienia
   Rejestry i archiwa
     Rejestry i ewidencje
     Archiwa
   Stan przyjmowanych spraw, kolejność załatwiania i rozstrzygania

Jednostki Organizacyjne
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy
     Informacje ogólne
     Osoby sprawujące funkcje i kompetencje
     Podstawy prawne działania
     Uchwała Nr 46/XIII w sprawie utworzenia OPS w Piątnicy
     Uchwała Nr 151/XX/2000 w sprawie Statutu Ośrodka
     Uchwała Nr 61/X/03
     Uchwała Nr 106/XIX/04 w sprawie nadania Statutu OPS
     Katalog Usług OPS
     Kierowanie osób do domów pomocy społecznej ...
     Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
     Przyznawanie pomocy rzeczowej
     Udzielanie pomocy bezdomnym
     Świadczenie usług opiekuńczych
     Sprawienie pogrzebu
     Organizowanie dożywiania dzieci w szkołach
     Protokoły kontroli
     Rok 2007 (Protokoły kontroli OPS)
     Rok 2008 (Protokoły kontroli OPS)
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza OPS
     Praca w Ośrodku
     Aktualności
   Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica
     Informacje ogólne
     Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Podstawy prawne działania
     Statut Biblioteki Publicznej
     Majątek
     Rok 2003
     Rok 2004
     Bieżące informacje
     Sprawozdania z wykonania budżetu
   Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
   Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy
     Informacje ogólne
     Osoby sprawujące funkcje i kompetencje
     Podstawy prawne działania
     Statut Gminnego Ośrodka Kultury
     Główne zadania
     Majątek
     Rok 2003
     Rok 2004
     Bieżące informacje
     Sprawozdania
   Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy
     Informacje ogólne
     Osoby sprawujące funkcje i kompetencje
     Podstawy prawne działania
     Majątek
     Ogłoszenia
     Hala Sportowa
   Publiczne Gimnazjum w Piątnicy
     Informacje ogólne
     Podstawy prawne działania
     Statut Publicznego Gminazjum
     Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Majątek
     Protokoły kontroli i ich wyniki
     Inne informacje
     Ogłoszenia
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy
     Informacje ogólne
     Podstawy prawne działania
     Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
     Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Majątek
     Protokoły kontroli i ich wyniki
     Inne informacje
     Ogłoszenia
     Informacje - rok szkolny
     Rok szkolny 2010/2011
   Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie
     Informacje ogólne
     Podstawy prawne działania
     Statut Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie
     Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Majątek
     Protokoły kontroli i ich wyniki
     Inne informacje
   Szkoła Podstawowa w Drozdowie
     Informacje ogólne
     Ogłoszenia
   Szkoła Podstawowa w Jeziorku
     Informacje ogólne
     Podstawy prawne działania
     Statut Szkoły Podstawowej w Jeziorku
     Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Majątek
     Inne informacje
   Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
     Informacje ogólne
     Podstawy prawne działania
     Statut Szkoły Podstawowej
   Szkoła Podstawowa w Olszynach
     Informacje ogólne
     Podstawy prawne działania
     Statut Szkoły
     Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Majątek
     Inne informacje
   Szkoła Podstawowa w Rakowie-Boginiach
     Informacje ogólne
     Podstawy prawne działania
     Statut Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach
     Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Majątek
     Protokoły kontroli i ich wyniki
     Inne informacje
   Szkoła Podstawowa w Żelechach
     Informacje ogólne
     Podstawy prawne działania
     Statut Szkoły Podstawowej w Żelechach
     Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
     Majątek
     Protokoły kontroli i ich wyniki
     Inne informacje

Skrzynka podawcza ePUAP

Praca w Urzędzie
   Procedura naboru
   Ogłoszenia o naborze

Majątek Gminy
   Rok 2003
   Rok 2004
   Rok 2005
   Rok 2006
   Rok 2007
   Rok 2008
   Rok 2009
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   Rok 2015
   Rok 2016

Budżet
   Budżet na rok 2003
     Załączniki do planu budżetu na rok 2003
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003
   Budżet na rok 2004
     Budżet Gminy na rok 2004
     Zarządzenie Nr 8/04 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy
     Zarządzenie Nr 12/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Załącznik Nr 1 i 2 do zarządzenia
     Objaśnienia zmian w budżecie gminy
     Zarządzenie Nr 14/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Załącznik Nr 1 i 2 do zarządzenia 14/04
     Zarządzenie Nr 25/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Zarządzenie Nr 29/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Załącznik Nr 1 i 2 oraz objaśnienia zmian w budżecie
     Zarządzenie Nr 35/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Załącznik Nr 1 i 2 do zarządzenia
     Zarządzenie Nr 37/04 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu ...
     Zarządzenie Nr 42/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Zarządzenie Nr 47/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Zarządzenie Nr 51/04 w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 r.
     Zarządzenie Nr 53/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Zarządzenie Nr 58/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Zarządzenie Nr 59/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Uchwała Nr 96/XV/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Uchwała Nr 101/XVI/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Załączniki i objaśnienia do uchwały
     Uchwała Nr 103/XVII/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Uchwała Nr 117/XIX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Uchwała Nr 118/XIX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Uchwała Nr 120/XX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Uchwała Nr 121/XX/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Uchwała Nr 137/XXIII/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
     Uchwała Nr 140/XXIV/04 w sprawie zmian w budżecie gminy
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004
   Budżet na rok 2005
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
   Budżet na rok 2006
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006
   Budżet na rok 2007
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007
   Budżet na rok 2008
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008
   Budżet na rok 2009
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009
   Budżet na rok 2010
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010
   Budżet na rok 2011
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011
   Budżet na rok 2012
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012
   Budżet na rok 2013
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013
   Budżet na rok 2014
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014
   Budżet na rok 2015
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015
   Budżet na rok 2016
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016
   Pomoc publiczna
   Dług publiczny
   Ciężary publiczne
   Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu
     Rok 2006
     Rok 2007
     Rok 2008
     Rok 2010
     Rok 2012
     Rok 2015
     Rok 2016
     Rok 2017
   Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego
   Budżet na rok 2017
   Ulgi, odroczenia, umorzenia należności cywilno-prawnych
   Budżet na rok 2018

Ewidencja działalności gosp.

Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe za rok 2013
     Oświadczenia majatkowe radnych
     Oświadczenia majątkowe Wójta i pracowników Urzędu
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
   Oświadczenia majątkowe za rok 2014
     Oświadczenia majątkowe Wójta i pracowników Urzędu
     Oświadczenia majatkowe radnych
     Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2010-2014)
     Oświadczenia majątkowe radnych (kadencja 2014-2018)
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
   Oświadczenia majątkowe za rok 2015
     Oświadczenia majątkowe radnych
     Oświadczenia majątkowe Wójta i pracowników Urzędu
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
   Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
     Oświadczenia majątkowe Wójta i pracowników Urzędu
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
   Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
     Oświadczenia majątkowe Wójta i pracowników Urzędu
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
   Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
     Oświadczenia majątkowe Wójta i pracowników Urzędu
   Oświadczenia majątkowe za rok 2016
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
     Oświadczenia majątkowe radnych
     Oświadczenia majątkowe Wójta i pracowników Urzędu
   Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Przetargi / Konkursy
   Przetargi ogłoszone
   Rozstrzygnięcia przetargów
   Konkursy
   Rozstrzygnięcia konkursów

Rewitalizacja Gminy Piątnica

Informacje o środowisku
   Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
   Obwieszczenia Wójta
   Decyzje
   Informacje o jakości wody w wodociągach wiejskich

Gospodarka odpadami

Kierunki rozwoju gminy

Środki pomocowe

Protokoły kontroli
   Protokoły kontroli przeprowadzonych w Urzędzie
     Rok 2003
     Rok 2004
     Rok 2005
     Rok 2006
     Rok 2007
     Rok 2008
     Rok 2009
     Rok 2014
     Rok 2015
   Protokoły kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu
     Rok 2005
     Rok 2006
     Rok 2007
     Rok 2008
     Rok 2009
     Rok 2011
     Rok 2012
     Rok 2013
     Rok 2014

Bieżące informacje

Podatki i opłaty lokalne

Strategie, programy, informacje
   Strategia rozwoju
   Programy i sprawozdania
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
     Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2006
     Wieloletni Plan Inwestycyjny (realizacja uchwały Nr 41/V/03)
     Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
     Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piątnica na lata 2004-2008
     Program współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi
     Sprawozdania z realizacji inwestycji
     Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
     Program ochrony środowiska dla gminy Piątnica
     Gminny plan gospodarki odpadami dla gminy Piątnica
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Piątnica
     Informacja o wydanych zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych
     Plan gospodarki niskoemisyjnej
   Informacje o działaniach
     Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych
     Informacje o pracy Wójta Gminy między sesjami
     Informacja z działalności GOK
     Informacja o pracy bibliotek

Wybory i referenda

Druki do pobrania

Kontakt

Instrukcja obsługi

Informacja nieudostępniona

Wybory ławników

Instytucje kultury

Informacja o plikach cookie

Skargi, wnioski, petycje
   Składanie skarg, wniosków i petycji
   Rozpatrywane petycje

Ochrona Danych Osobowych

Prawo miejscowe:

Jak załatwić sprawe:

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich
   Dowody osobiste, meldunek, PESEL
   Nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL
   Poświadczenia zameldowania i udzielanie informacji adresowych
   Udostępnianie rejestru wyborców
   Wydawanie dowodów osobistych
   Wydawanie zaświadczeń o utraceniu dowodu osobistego
   Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki
   Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
   Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom
   Sprawy związane z bezpieczeństwem imprez masowych
   Organizacja zabaw, dyskotek i pikników
   Sprawy meldunkowe

Wydział Rolnictwa, Podatków i Usług
   Wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
   Potwierdzanie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
   Potwierdzanie oświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
   Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu
   Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu prowadzenia inwestycji
   Udzielanie ulg uznaniowych w zobowiązaniach pieniężnych, umorzeń i odroczeń
   Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dochodzie rolniczym
   Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych
   Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
   Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania
   Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
   Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
   Zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów
   Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników
   Najem lokali mieszkalnych
   Opłaty i rozliczenia czynszowe
   Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
   Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
   Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
   Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
   Oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów
   Podział nieruchomości
   Rozgraniczanie nieruchomości
   Wydzierżawianie gruntów
   Sprzedaż gruntów
   Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
   Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów kom.

Urząd Stanu Cywilnego
   Sporządzanie aktów urodzenia
   Sporządzanie aktów małżeństwa
   Sporządzanie aktów zgonu
   Rejestracja zagranicznych aktów urodzeń
   Rejestracja zagranicznych aktów małżeństwa
   Rejestracja zagranicznych aktów zgonu
   Odpisy skrócone,skrócone wielojęzyczne i zupełne aktów stanu cywilnego
   Udzielenie ślubu cywilnego
   Wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania
   Zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
   Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
   Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
   Dokonanie zmiany imienia dziecka
   Nadanie dziecku nazwiska męża matki
   Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie
   Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
   Zmiana imienia i nazwiska

Biuletyn Informacji Publicznej
Odnośnik do strony www.gminapiatnica.pl
Serwis gminny
www.gminapiatnica.pl


Elektroniczna skrzynka podawcza
Godziny pracy:
od poniedziałku
do piątku
730-1530NIP
Urzędu Gminy:
7181671232

REGON
Urzędu Gminy:
000542296

Numer konta:
Hexa Bank Spółdzielczy
68 8762 0009 0000 1270 2000 0020
Kod terytorialny
gminy:
2007052

NIP Gminy: 7182032847

REGON Gminy: 450669973

Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie

Zbiór aktów prawa miejscowego

System informacji przestrzennej - portal mapowy

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

Program 500+ - informacje ogólne

Informacja o możliwości sprawdzenia czy można odebrać dowód osobisty w urzędzie

Strona z usługami dla obywateli

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


Rządowe Centrum
Legislacji

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dzienniki Urzędowe

Księgi wieczyste
Przeglądarka Ksiąg wieczystych

Krajowy Rejestr Sądowy odnośnik prowadzący do serwisu internetowego

Geoportal odnośnik prowadzący do strony internetowej

Ostrzeżenia meteorologiczne na stronie WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - odnośnik prowadzący do strony internetowej

Dokumenty zastrzeżone, zastrzeganie dokumentów w bankach - odnośnik prowadzący do strony internetowej


Jak do nas dojechać?

Jak do nas dojechać link do mapy dojazdu

Natężenie ruchu
na drogach

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl