A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Budżet » Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
Ilość wiadomości z działu 'Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013': 1
Zarządzenie Nr 9.2014 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 9.2014
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 4 marca 2014 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na 2013 rok
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy :

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

a) Plan i wykonanie dochodów budżetowych po dokonanych zmianach, które wynoszą:
- dochody ogółem plan 29 923 033 zł - wykonanie 28 937 086,58 zł w tym:
- bieżące plan 29 330 063 zł - wykonanie 28 200 355,58 zł,
- majątkowe plan 592 970 zł – wykonanie 736 731,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) Plan i wykonanie wydatków budżetowych po dokonanych zmianach, które wynoszą:
- wydatki ogółem plan 29 923 033 zł, wykonanie 28 253 268,88 zł, w tym:
- wydatki bieżące plan 27 261 117 zł ,wykonanie 26 583 487,57 zl,
- wydatki majątkowe plan 2 661 916 zł, wykonanie 1 669 781,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Objaśnienia do przedłożonego sprawozdania zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4) Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury obejmujących:

a) Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica zgodnie z załącznikiem Nr 5.
b) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie określone w punkcie 1 - 3, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.


Wójt
Edward Łada
Id: A0A6CD6E-13DE-44D6-9BC0-F53662DCB99F. Podpisany


Data wprowadzenia: 2014-03-07 1112
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3062 razy

» Zarządzenie Nr 9.2014 wraz z załącznikami (pdf) - rozmiar: 1587572 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Budżet na rok 2003
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2003
Budżet na rok 2004
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004
Budżet na rok 2005
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
Budżet na rok 2006
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006
Budżet na rok 2007
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007
Budżet na rok 2008
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008
Budżet na rok 2009
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009
Budżet na rok 2010
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010
Budżet na rok 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011
Budżet na rok 2012
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012
Budżet na rok 2013
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013
Budżet na rok 2014
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014
Budżet na rok 2015
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015
Budżet na rok 2016
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016
Pomoc publiczna
Ciężary publiczne
Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu
Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego
Budżet na rok 2017
Ulgi, odroczenia, umorzenia należności cywilno-prawnych
Budżet na rok 2018
Podkat. Archiwalne:
Dług publiczny
Ostat. 10 wiadomości:

» Zarządzenie Nr 9.2014 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na 2013 rok
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl