A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Majątek Gminy » Rok 2009
Menu:
Gmina
Rada Gminy
Wójt
Sołectwa
Urząd Gminy
Jednostki Organizacyjne
Skrzynka podawcza ePUAP
Praca w Urzędzie
Majątek Gminy
Budżet
Ewidencja działalności gosp.
Oświadczenia majątkowe
Przetargi / Konkursy
Rewitalizacja Gminy Piątnica
Informacje o środowisku
Gospodarka odpadami
Kierunki rozwoju gminy
Środki pomocowe
Protokoły kontroli
Bieżące informacje
Podatki i opłaty lokalne
Strategie, programy, informacje
Wybory i referenda
Druki do pobrania
Kontakt
Instrukcja obsługi
Informacja nieudostępniona
Wybory ławników
Instytucje kultury
Informacja o plikach cookie
Skargi, wnioski, petycje
Ochrona Danych Osobowych
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 10 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 29.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
» Projekty uchwał na XL sesję Rady Gminy
» Zarządzenie Nr 28.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 27.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
» Zarządzenie Nr 26.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
» Badanie wody z wodociągu Jeziorko (próba wody pobranej dnia 6.03.2018 r.)
» Zarządzenie Nr 25.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Piątnica nieruchomości stanowiącej własność Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy
» Zarządzenie Nr 24.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy
» Zarządzenie Nr 23.2018 w sprawie ustalenia norm liczebności oddziałów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica
» Protokół Nr XXXVIII/2018 (sesja 28.02.2018 r.)
Ilość wiadomości z działu 'Rok 2009': 1
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2009 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/09
Wójta Gminy Piątnica
z dnia 16 listopada 2009r.
Informacja o stanie mienia komunalnegoMienia komunalne gminy stanowią:
- grunty o powierzchni 524, 7291 ha o łącznej wartości szacunkowej
- 2 061 251 zł
- budynki i obiekty o wartości 15 324 574 zł
- budowle o wartości 20 957 983 zł
- środki transportowe o wartości 2 091 097 zł
- inwestycje rozpoczęte na kwotę 519 626 zł

Łączna wartość mienia wynosi 40 954 531 zł.

Z ogólnej powierzchni gruntów 524, 7291 ha najwięcej powierzchni zajmują drogi 382, 6711 ha. Pozostałe grunty to: grunty rolne 56, 9140 ha, tereny rekreacyjne i ogrody działkowe 9, 4671 ha, użytki kopalne 15, 75 ha, działki zabudowane i niezabudowane 29, 0721 ha oraz tereny forteczne, hydroforni, wody 30, 8548 ha. W bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się 508, 6293ha. Oddanych w dzierŜawę i najem jest 4, 9374ha, w użytkowanie wieczyste oddano 10, 9348 ha.
Budynki stanowią wartość 15 324 574 zł. W bezpośrednim zarządzie gminy są budynki na kwotę 15 096 334 zł głównie budynki szkół, urzędu , kultury oraz budynki mieszkalne na kwotę 228 240 zł oddane w majem i dzierżawę.
Budowle: drogi, wodociągi, sieć kanalizacyjna, wysypisko, urządzenia i maszyny na wartość ogółem 20 957 983 zł znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy 6 579 293 zł za wyjątkiem wartości kanalizacji i wodociągów na kwotę 14 678 690 zł, które oddane są w zarząd Spółce Wodociągi Wiejskie z.o.o w Łomży.

Środki transportowe: 18 pojazdów specjalnych OSP 1 567 854 zł oraz 3 autobusy szkolne o wartości 473 243 zł, samochód osobowy słuŜbowy 50 000 zł, które znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy.

Inwestycje rozpoczęte o wartości kosztorysowej 519 626 zł.

Na rok 2010 planujemy uzyskać dochody z mienia komunalnego w wysokości:
Dzierżawa i najem składników majątkowych – 107 324 zł
Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste - 12 178 zł
Sprzedaż składników majątkowych – 842 439 zł, w tym:
1. Działka w Krzewie nr: 404 o łącznej powierzchni 0,15 ha - planowana kwota sprzedaży 40 000 zł .
2. Działki w Drozdowie obok byłego browaru nr. 682/2 i 689 o łącznej powierzchni 0. 24 ha - planowana kwota sprzedaży 92 000 zł.
3. Działka w Drozdowie obok byłego browaru nr. 682/4 o powierzchni 0. 1724 ha - planowana kwota sprzedaży 61 300 zł.
4. Piątnica Poduchowna działka nr: 147/1 o powierzchni 1.7374 ha – planowana kwota 537 000 zł.
5. Piątnica Poduchowna działki nr: 147/2, 147/3, 148 o powierzchni 0. 6201 ha – planowana kwota 59 139 zł.
6. Górki Sypniewo działka nr: 103 powierzchni 0. 51 ha – planowana kwota 3 000 zł.
7. Piątnica Włościańska działka numer (stary 251/2 powierzchnia ok. 0 7000 ha) - planowana kwota 50 000 zł
Źródło informacji: Zarządzenie Nr 56/09


Data wprowadzenia: 2014-10-24 0837
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2229 razy

Zdjęcie: » Wykaz mienia komunalnego
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Konrad Majkowski
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2015
Rok 2016
Ostat. 10 wiadomości:

» Informacja o stanie mienia komunalnego w 2009 roku
Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
tel. 86 216-24-76; 86 216-64-96; 86 215-21-13; fax 86 218-24-56
e-mail: ugpiatnica@gminapiatnica.pl
Redaktor strony: Konrad Majkowski


Serwis korzysta z plików Cookie.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.


Ta strona jest archiwalną stroną BIP, aktualna znajduje się pod adresem: bip.gminapiatnica.pl